AirCover

Հյուրընկալման ամենալիարժեք պաշտպանությունը։
Միշտ ներառված է և անվճար։
Միայն Airbnb-ում։

AirCover

Հյուրընկալման ամենալիարժեք պաշտպանությունը։
Միշտ ներառված է և անվճար։
Միայն Airbnb-ում։

AirCover-ն ապահովում է չորս տեսակի պաշտպանություն յուրաքանչյուր հյուրի համար՝ յուրաքանչյուր այցի ընթացքում

Ամրագրման պաշտպանության երաշխիք

Այն քիչ հավանական դեպքերում, երբ հյուրընկալողը ստիպված է չեղարկել ձեր ամրագրումը ժամանմանը նախորդող 30 օրվա ընթացքում, մենք ձեզ համար կգտնենք նմանատիպ կամ ավելի լավ տուն կամ կվերադարձնենք գումարը։

Ժամանման երաշխիք

Եթե չեք կարողանում տուն մտնել, հյուրընկաողն էլ չի կարողանում լուծել խնդիրը, այդ դեպքում այցի սկզբնական տևողությամբ նմանատիպ կամ ավելի լավ տուն կգտնենք ձեզ համար կամ կվերադարձնենք գումարը։

Համապատասխանության երաշխիք

Եթե ձեր այցի ընթացքում որևէ պահի պարզեք, որ տարածքը չի համապատասխանում գովազդվածին, օրինակ՝ սառնարանը չի աշխատում, և ձեր հյուրընկալողը չի կարող հեշտությամբ սարքել այն, կամ տանն ավելի քիչ ննջասենյակներ կան, քան նշված է հայտարարության մեջ, ապա կարող եք երեք օրվա ընթացքում հաղորդել այդ մասին, և մենք ձեզ համար կգտնենք նմանատիպ կամ ավելի լավ տուն կամ կվերադարձնենք գումարը։

Անվտանգության շուրջօրյա գիծ

Եթե երբևէ վտանգ զգաք, ձեզ կտրամադրվի անվտանգության հարցերով հատուկ պատրաստություն անցած գործակալների ծառայություններից օրվա և գիշերվա ցանկացած ժամի առաջնահերթորեն օգտվելու հնարավորություն։
Ծանոթացեք ամբողջական մանրամասներին այն մասին, թե ինչպես է AirCover-ը պաշտպանում ձեր ամրագրումը, և ինչ կիրառելի բացառություններ կան։

Միայն Airbnb-ն է ձեզ տալիս AirCover

AirbnbՄրցակիցներ
Ամրագրման պաշտպանության երաշխիք
Ժամանման երաշխիք
Համապատասխանության երաշխիք
Անվտանգության շուրջօրյա գիծ
2022 թ․ մարտ ամսվա դրությամբ AirCover-ի առավելությունները՝ համեմատած մեր գլխավոր մրցակիցների առաջարկած անվճար և համապարփակ պաշտպանությունների հետ։

Ամեն ամրագրում ունի AirCover

Ձեր հարցերի պատասխանները

Չի՞ հաջողվում գտնել ձեր փնտրածը։ Այցելեք մեր Օգնության կենտրոն

Նաև կա Հյուրընկալողների AirCover

Հետաքրքրվա՞ծ եք հյուրընկալմամբ։ Հյուրընկալողների AirCover-ի միջոցով վստահություն կստանաք սկսելու համար։
Մանրամասներ հյուրընկալման մասին