Դեռ չե՞ք որոշել՝ ուր գնալ: Հոգ չէ։
Դեռ չե՞ք որոշել՝ ուր գնալ: Հոգ չէ։