Հյուրընկալողների AirCover

Ամբողջական պաշտպանություն։
Միշտ ներառված է և անվճար։
Միայն Airbnb-ում։

Հյուրի ինքնության հաստատում

Մեր համապարփակ ստուգման համակարգը Airbnb-ում ամրագրող հյուրերի ինքնությունը հաստատելու համար ստուգում է մանրամասները, օրինակ՝ անունը, հասցեն, անձը հաստատող պետական փաստաթուղթը և այլն։

Ամրագրման ստուգում

Մեր սեփական տեխնոլոգիան վերլուծում է յուրաքանչյուր ամրագրման հարյուրավոր գործոններ և արգելափակում որոշակի ամրագրումներ, որոնք մեծ ռիսկ են պարունակում անհանգստություն պատճառող երեկույթների և գույքի վնասման առումով։

3 մլն ԱՄՆ դոլարի պաշտպանություն գույքային վնասից

Եթե հյուրերը չփոխհատուցեն ձեր տանը և իրերին հասցված վնասը, կարող եք մինչև 3 միլիոն ԱՄՆ դոլարի փոխհատուցում ստանալ «Հյուրընկալողի պաշտպանություն գույքային վնասից» ծրագրի շրջանակներում, որը ներառում է պաշտպանության հետևյալ հատուկ միջոցները՝

Արվեստ և արժեքավոր իրեր

Փոխհատուցում վնասված արվեստի գործերի կամ թանկարժեք իրերի համար։

Ավտոմեքենա և նավակ

Փոխհատուցում մեքենաներին, նավակներին և այլ ջրային փոխադրամիջոցներին հասցված վնասի համար, որոնք կայանել կամ պահում եք ձեր տան տարածքում։

Տնային կենդանիների կողմից պատճառված վնաս

Փոխհատուցում հյուրի տնային կենդանու կողմից հասցված վնասի համար։

Եկամուտների կորուստ

Եթե ստիպված լինեք Airbnb ամրագրումներ չեղարկել հյուրի հասցրած վնասի պատճառով, ձեզ կփոխհատուցվի կորցրած եկամուտը։

Մանրազնին մաքրում

Փոխհատուցում հյուրի այցից հետո մաքրման լրացուցիչ ծառայությունների, օրինակ՝ գորգերի մասնագիտացված մաքրման համար։

1 մլն ԱՄՆ դոլարի ապահովագրություն

Պաշտպանություն այն հազվագյուտ դեպքում, երբ հյուրը վնասվածք է ստանում, կամ նրա իրերը վնասվում կամ գողացվում են։

Անվտանգության շուրջօրյա գիծ

Եթե երբևէ վտանգ զգաք, մեր հավելվածը տրամադրում է անվտանգության հարցերով հատուկ պատրաստություն անցած գործակալների ծառայություններից օրվա և գիշերվա ցանկացած ժամի մեկ հպումով օգտվելու հնարավորություն։

Ծանոթացեք ամբողջական մանրամասներին այն մասին, թե ինչպես է Հյուրընկալողների AirCover-ը պաշտպանում ձեզ, և ինչ կիրառելի բացառություններ կան։

Միայն Airbnb-ն է ձեզ տալիս AirCover

Airbnb
Մրցակիցներ
Հյուրի ինքնության հաստատում
Ամրագրման ստուգում
3 մլն ԱՄՆ դոլարի պաշտպանություն գույքային վնասից
Արվեստ և արժեքավոր իրեր
Ավտոմեքենա և նավակ
Տնային կենդանիների կողմից պատճառված վնաս
Եկամուտների կորուստ
Մանրազնին մաքրում
1 մլն ԱՄՆ դոլարի ապահովագրություն
Անվտանգության շուրջօրյա գիծ
Համեմատությունը հիմնված է 2022 թվականի հոկտեմբեր ամսվա դրությամբ լավագույն մրցակիցների հրապարակային տեղեկությունների և անվճար առաջարկների վրա։

Ձեր հարցերի պատասխանները

Չի՞ հաջողվում գտնել ձեր փնտրածը։ Այցելեք Օգնության կենտրոն։

Ձեր տարածքն Airbnb-ում առաջարկելու դյուրին եղանակ

Airbnb Start-ով ավելի հեշտ է տարածք գրանցել Airbnb-ում․ սուպերտանտերը ձեզ կտրամադրի գործնական օգնություն՝ առաջին հարցից մինչև առաջին հյուրը։