Անցեք առաջ՝ առաջարկվող արդյունքներին ծանոթանալու համար

  Բարելավված պաշտպանություն հյուրընկալողների և հյուրերի համար

  Մեր ամբողջ համայնքի համար ավելացնում ենք AirCover-ի պաշտպանության ավելի շատ միջոցներ։
  Հեղինակ՝ Airbnb, ամսաթիվ՝ 11 մյս, 2022 թ.
  5 րոպե ընթերցում
  Թարմացվել է՝ 11 մյս, 2022 թ.

  Առանձնահատկություններ

  • AirCover-ն առաջարկում է պաշտպանության չորս նոր միջոց հյուրերի համար

  • Հյուրերը կտեղեկացվեն, որ իրենց գրանցված վճարման եղանակից կարող է գումար գանձվել, եթե վնաս պատճառեն ձեր տարածքին կամ իրերին*

  • Առաջիկա ամիսներին կգործարկենք հյուրերի ճամփորդական ապահովագրությունը

  Airbnb-ն ուժեղ է, քանի դեռ մեր հյուրընկալողները վճռական են հյուրերին լավագույնն առաջարկելու հարցում։ Այն հազվագյուտ դեպքերում, երբ ձեր վերահսկողությունից դուրս ինչ-որ բան տեղի ունենա, և դուք չկարողանաք լուծել խնդիրը, մենք ուզում ենք, որ ձեր հյուրերն իմանան, որ Airbnb-ն կօգնի նրանց։

  Անցյալ տարվա նոյեմբերին մենք ներկայացրինք Հյուրընկալողների AirCover-ը։** Մենք այժմ ավելացնում ենք Հյուրերի AirCover՝ առաջարկելով ոլորտի առաջադեմ և անվճար պաշտպանություն մեր ամբողջ համայնքի համար։ Դրա շնորհիվ բոլորը վստահորեն կհյուրընկալեն և այցեր կամրագրեն Airbnb-ի միջոցով։

  Մենք նորություններ ունենք նաև Հյուրընկալողների AirCover-ի վերաբերյալ, որոնք թույլ կտան ավելի արագ ներգրավել աջակցման թիմին փոխհատուցման հայտի հարցով, ինչպես նաև՝ նորություններ երաշխիքային ավանդների, հյուրերի ճամփորդական ապահովագրության և COVID-19-ը որպես հարգելի պատճառ հեռացնելու վերաբերյալ։

  Մանրամասներ AirCover-ի միջոցով հյուրերին տրամադրվող պաշտպանության նոր միջոցների մասին

  Հյուրընկալողը միշտ ամենալավը կարող է ցրել հյուրերի մտահոգությունները։ Բայց եթե լուրջ խնդիր առաջանա հյուրի այցի ընթացքում (օրինակները՝ ստորև), և դուք չկարողանաք լուծել այն, հյուրերն այժմ ամեն անգամ, երբ այց կատարեն Airbnb-ի միջոցով, պաշտպանված կլինեն չորս տեսակի պաշտպանության միջոցներով․

  1. Ամրագրման պաշտպանության երաշխիք։ Այն քիչ հավանական դեպքերում, երբ ձեզ անհրաժեշտ է չեղարկել հյուրի ամրագրումը ժամանմանը նախորդող 30 օրվա ընթացքում, մենք ձեր հյուրի համար Airbnb-ի հաշվին կգտնենք նմանատիպ կամ ավելի լավ տուն կամ կփոխհատուցենք գումարը։
  2. Ժամանման երաշխիք։ Եթե հյուրը չի կարողանում մտնել ձեր տարածք, և դուք չեք կարողանում լուծել խնդիրը, օրինակ՝ հյուրին չի հաջողվում կապ հաստատել ձեզ հետ, ապա նրա համար Airbnb-ի հաշվին կգտնենք նմանատիպ կամ ավելի լավ տուն նրա ամրագրած այցի ամսաթվերի համար կամ կփոխհատուցենք գումարը։
  3. Համապատասխանության երաշխիք։ Եթե հյուրի այցի ընթացքում որևէ պահի պարզվի, որ տարածքը չի համապատասխանում գովազդվածին, օրինակ՝ սառնարանը չի աշխատում, և դուք չեք կարող հեշտությամբ սարքել այն, կամ տանն ավելի քիչ ննջասենյակներ կան, քան նշված է հայտարարության մեջ, ապա հյուրը կարող է երեք օրվա ընթացքում հաղորդել այդ մասին, և մենք նրա համար Airbnb-ի հաշվին կգտնենք նմանատիպ կամ ավելի լավ տուն կամ կվերադարձնենք գումարը։
  4. Անվտանգության շուրջօրյա գիծ։ Եթե հյուրը երբևէ անապահով զգա իրեն, նրան կտրամադրվի անվտանգության հարցերով հատուկ պատրաստություն անցած գործակալների ծառայություններից օրվա և գիշերվա ցանկացած ժամի առաջնահերթորեն օգտվելու հնարավորություն։

  Ծանոթացեք ամբողջական մանրամասներին այն մասին, թե ինչպես է AirCover-ը պաշտպանում յուրաքանչյուր հյուրի ամրագրումը, և ինչ կիրառելի բացառություններ կան։

  Հյուրերի պաշտպանության նոր միջոցների վերաբերյալ ձեր հարցերի պատասխանները

  Ո՞ր դեպքերում են հյուրերը համապատասխանում վերաամրագրման կամ գումարի վերադարձի պահանջներին
  Թեև AirCover-ը հյուրերին պաշտպանում է լուրջ խնդիրներից, որոնք կարող են առաջանալ այցի ընթացքում, այն չի ներառում ավելի աննշան խնդիրներ։

  Ահա ոչ այնքան մեծ խնդիրների մի քանի օրինակ, որոնք սովորաբար չեն համապատասխանում վերաամրագրման կամ գումարի վերադարձի պահանջներին՝

  • Լվացարանում թողնված կեղտոտ սպասք
  • Դրսի պատիոյում նկատված սովորական միջատներ (օրինակ՝ մրջյուններ)
  • Ոչ շատ կարևոր հարմարության բացակայություն (օրինակ՝ կոտրված տոստեր)

  Ահա լուրջ խնդիրների մի քանի օրինակ, որոնց դեպքում պետք է ուսումնասիրվի՝ արդյոք անհրաժեշտ կլինի նոր տարածք ամրագրել կամ վերադարձնել գումարը՝

  • Լուրջ անհամապատասխանություն հայտարարության նկարագրին (օրինակ՝ օվկիանոսի տեսարան չկա, ինչպես գովազդված է)
  • Հիմնական կամ պահանջվող հարմարության բացակայություն (օրինակ՝ ջեռուցում, Wi-Fi կամ ջուր)
  • Ժամանման ցուցումները բացակայում են, կամ սխալ բանալի է տրամադրվել, և հյուրընկալողի հետ հնարավոր չէ կապվել (ինչը կարող է վտանգի ենթարկել հյուրերին)

  Հյուրերն անպայման կկապվե՞ն ինձ հետ, եթե խնդիր լինի
  Եթե որևէ խնդիր է առաջանում հյուրի այցի ընթացքում, մեր համայնքի աջակցման թիմը միշտ հորդորում է հյուրերին նախ դիմել հյուրընկալողին։ Հյուրընկալողը միշտ ամենալավը կարող է ցրել հյուրերի մտահոգությունները։

  Եթե որևէ խնդիր հնարավոր չէ լուծել ուղղակիորեն հյուրընկալողի հետ, խնդիրը հայտնաբերելուց հետո հյուրն ունի 72 ժամ՝ աջակցության համար Airbnb-ին դիմելու։ Համայնքի աջակցման մեր մասնագիտացված թիմն ամեն անգամ խնդրի լուծման համար հյուրընկալողների և հյուրերի հետ աշխատելիս հաշվի է առնում խնդրի ծանրությունը։

  Եթե համայնքի աջակցման թիմը հաստատի, որ հյուրը լուրջ խնդիր ունի ամրագրման հետ, նա կարող է պաշտպանված լինել AirCover-ով։

  Արդյո՞ք հյուրերը կկարողանան գումարի վերադարձի իրավունք ստանալ, եթե մնան տանը
  Շատ դեպքերում հյուրերն ամբողջ գումարի վերադարձի իրավունք կունենան միայն այն գիշերների համար, որոնք չեն անցկացրել հյուրընկալողի տարածքում։ Ընդհանրապես, եթե հյուրերը որոշեն մնալ տարածքում, նրանք իրավունք կունենան մասնակի փոխհատուցում ստանալու միայն այն գիշերների համար, որոնց ժամանակ առկա է եղել ճամփորդությանն առնչվող լուրջ խնդիր։ Օրինակ՝ հյուրը կարող է ստանալ գումարի մասնակի վերադարձ, եթե մնա տանը, սակայն ջրի տաքացուցիչը չաշխատի նրա այցի ընթացքում երկու գիշեր։

  Բոլոր դեպքերում, եթե հյուրը դիմում է համայնքի աջակցման թիմին, ապա, ըստ մեր ստանդարտ գործելակերպի, նրան հիշեցնում ենք, որ պետք է անմիջականորեն կապվի հյուրընկալողի հետ, եթե դեռ չի արել դա։ Համայնքի աջակցման թիմը նույնպես կկապվի հյուրընկալողի հետ, եթե անվտանգությանն առնչվող որևէ էական կամ արագ լուծում պահանջող խնդիր չլինի։

  Լրացուցիչ մանրամասներ այն մասին, թե ինչպես է գործում վերաամրագրման և գումարի վերադարձի քաղաքականությունը

  Բարելավված պաշտպանություն հյուրընկալողների համար

  Փոխհատուցման հայտերի հարցում ավելի արագ աջակցություն
  Հաշվի առնելով ձեր արձագանքը՝ մենք անցած տարվա նոյեմբերին Հյուրընկալողների AirCover-ը ներմուծելուց ի վեր մեծացրել ենք հյուրընկալողների պաշտպանությունը վնասից։ Երբ մենք գործարկեցինք Հյուրընկալողների AirCover-ը, փոխհատուցման ցանկացած հայտի դեպքում 72 ժամ պետք է սպասեիք հյուրի պատասխանին՝ նախքան համայնքի աջակցման թիմին դիմելը։

  Մենք թարմացրել ենք ծրագիրը՝ հիմնվելով ձեր արձագանքի վրա, և այժմ կարող եք օգնության համար դիմել համայնքի աջակցման թիմին, եթե հյուրը չպատասխանի 24 ժամվա ընթացքում։ Մենք փոխել ենք այս քաղաքականությունը՝ ուղղակիորեն արձագանքելու հյուրընկալողների մեկնաբանություններին։

  Հյուրերին վնասի համար պատասխանատվության ենթարկելը
  Մեր հյուրընկալողների համայնքին ավելի լավ աջակցելու համար, սկսած մայիսի վերջից՝ հյուրերի գրանցված վճարման եղանակից կարող է գումար գանձվել, եթե հյուրը, նրա հրավիրած անձը կամ տնային կենդանին այցի ընթացքում վնաս պատճառեն։*

  Վնասի դեպքում Հյուրընկալողի՝ գույքային վնասից պաշտպանության փոխհատուցման հայտ կներկայացնեք մեր Խնդիրների լուծման կենտրոն՝ Հյուրընկալողների AirCover-ի շրջանակներում։

  Եթե հյուրը չարձագանքի 24 ժամվա ընթացքում, կարող եք ներգրավել համայնքի աջակցման թիմին։ Մենք կուսումնասիրենք ցանկացած ապացույց և կարող ենք ձեր հյուրերի վճարման եղանակից գումար գանձել , եթե պարզենք, որ նրանք են պատասխանատու։

  Որպես այս թարմացման մաս՝ երաշխիքային ավանդները կհեռացվեն հայտարարության կարգավորումների էջից։ Եթե նախկինում ունեցել եք երաշխիքային ավանդ, այն այլևս չի գործի ձեր հյուրընկալման հաշվում։ Իմանալ ավելին

  COVID-19-ն այլևս հարգելի պատճառ չի համարվում հյուրերի համար
  Այժմ, երբ COVID-19-ը բոլորին հայտնի երևույթ է աշխարհում, շատ երկրներ արձագանքման նոր փուլ են թևակոխել, և մենք, խորհրդակցելով բժիշկ-խորհրդատուների հետ, թարմացրել ենք COVID-19-ի պատճառով կատարվող չեղարկումների վերաբերյալ մեր մոտեցումները։

  2022 թ․ մայիսի 31-ին և դրանից հետո կատարված ամրագրումների դեպքում COVID-19-ով հիվանդ լինելն այլևս չի համարվի հարգելի պատճառ (բացառությամբ Հարավային Կորեայում և մայրցամաքային Չինաստանում կատարված տեղական ամրագրումների)։ Եթե հյուրը COVID-19-ով հիվանդ լինելու պատճառով չեղարկի իր ամրագրումը, կկիրառվեն հյուրընկալողի չեղարկման կանոնները։

  Հուսով ենք՝ այս փոփոխությունը ձեզ թույլ կտա ավելի պաշտպանված զգալ ձեր օրացույցները լրացնելիս, հատկապես՝ պիկ սեզոններին ընդառաջ։

  Նորություններ հյուրերի ճամփորդական ապահովագրության մասին

  Ուրախ ենք հայտնել, որ առաջիկա ամիսներին ապահովագրական ծառայություններ մատուցող հեղինակավոր ընկերության հետ համատեղ որոշ տարածաշրջաններում Airbnb հյուրերի համար գործարկելու ենք ճամփորդական ապահովագրության անհատականացված պրոդուկտ։

  Քանի դեռ այս նոր պրոդուկտը հասանելի չէ, հյուրերը կարող են ճամփորդական ապահովագրություն ձեռք բերել Airbnb հարթակից դուրս։ Շատ շուտով կկիսվենք ճամփորդական ապահովագրության վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասներով։

  *Հյուրի վճարման եղանակից գումար գանձելը չի վերաբերում Չինաստանում, Ճապոնիայում կամ Հնդկաստանում եղած այցերին։

  **Հյուրընկալողի պաշտպանությունը գույքային վնասից ապահովագրական պոլիս չէ։ Այն չի ներառում հյուրընկալողներին, որոնք տներ են առաջարկում Airbnb Travel, LLC-ի միջոցով կամ հյուրընկալում են մայրցամաքային Չինաստանում կամ Ճապոնիայում։ Հյուրընկալողի պաշտպանությունը գույքային վնասից առնչություն չունի Հյուրընկալողի պատասխանատվության ապահովագրության հետ։ Նկատի ունեցեք, որ ծածկույթի բոլոր սահմանաչափերը ցուցադրվում են ԱՄՆ դոլարով, և կան նաև այլ դրույթներ, պայմաններ և բացառություններ։

  Այս հոդվածում պարունակվող տեղեկությունները կարող են փոխված լինել հրապարակումից հետո։

  Առանձնահատկություններ

  • AirCover-ն առաջարկում է պաշտպանության չորս նոր միջոց հյուրերի համար

  • Հյուրերը կտեղեկացվեն, որ իրենց գրանցված վճարման եղանակից կարող է գումար գանձվել, եթե վնաս պատճառեն ձեր տարածքին կամ իրերին*

  • Առաջիկա ամիսներին կգործարկենք հյուրերի ճամփորդական ապահովագրությունը

  Airbnb
  11 մյս, 2022 թ.
  Հոդվածն օգտակա՞ր էր։

  Միգուցե հավանեք նաև

  Միգուցե հավանեք նաև

  Ուսումնասիրեք ավելի շատ թեմաներ