Անցեք առաջ՝ առաջարկվող արդյունքներին ծանոթանալու համար
  Այս բովանդակությունը հասանելի չէ ձեր ընտրած լեզվով, ուստի այն ցուցադրում ենք դրան ամենամոտ լեզվով։

  Ինչպես է Airbnb-ն պաշտպանում հյուրընկալողներին

  Ծանոթացեք Airbnb-ի պաշտպանության մեխանիզմներին։
  Հեղինակ՝ Airbnb, ամսաթիվ՝ 4 փտվ, 2020 թ.
  3 րոպե ընթերցում
  Թարմացվել է՝ 21 հլս, 2023 թ.

  Առանձնահատկություններ

  Անկախ այն բանից՝ նորեկ եք հյուրընկալման ոլորտում, թե նոր եք սկսում ուսումնասիրել այդ գաղափարը, հնարավոր է՝ հարցեր ունենաք ճանապարհորդների այցի ժամանակ ձեր տան տարածքի և իրերի պաշտպանության մասին։ Վնասի հանգեցնող և անվտանգությանն առնչվող միջադեպերը հազվադեպ են, բայց Airbnb-ն պաշտպանության բազմաթիվ միջոցներ է նախատեսել հյուրընկալողների և հյուրերի համար։

  Պրոֆիլներ և կարծիքներ

  Airbnb-ն օգնում է ծանոթանալ հյուրերի հետ։ Եթե օգտվում եք ակնթարթային ամրագրումից, կարող եք անհատականացնել ձեր կարգավորումները, որպեսզի բոլոր հյուրերի համար սահմանված մեր ամրագրման պահանջներին ավելացնեք հյուրերին ներկայացվող հավելյալ պահանջներ։ Իսկ եթե նախընտրում եք ձեռքով հաստատել ամրագրման հայտերը, կարող եք նախքան ամրագրում ընդունելը ծանոթանալ հյուրերի պրոֆիլներին և կարդալ նախորդ հյուրընկալողների կարծիքները։

  Քանի որ հյուրընկալողները և հյուրերը կարող են միմյանց մասին կարծիք հայտնել միայն ամրագրումից հետո, վստահ եղեք, որ այն, ինչ կարդում եք, հիմնված է իրական փորձի վրա։ Կարող եք նաև օգտվել Airbnb-ի անվտանգ հաղորդագրման գործիքից՝ հյուրընկալելուց առաջ ցանկացած պահի հարցեր տալու և ակնկալիքներ սահմանելու համար։

  Հյուրընկալողների AirCover

  Հյուրընկալողների AirCover-ն ամբողջական պաշտպանություն է բոլոր Airbnb հյուրընկալողների համար։ Այն տրամադրում է երաշխիքներ ուղևորությունից առաջ՝ ապահովելու հյուրերի ինքնությունը հաստատող փաստաթղթերի առկայությունը և ամրագրման ստուգման տեխնոլոգիայի միջոցով նվազեցնելու անհանգստություն պատճառող երեկույթների կազմակերպման և գույքի վնասման հավանականությունը։

  Հյուրընկալողների AirCover-ը ներառում է Հյուրընկալողի պատասխանատվության ապահովագրություն՝ 1 միլիոն ԱՄՆ դոլարի չափով, և Հյուրընկալողի պաշտպանություն գույքային վնասից՝ 3 միլիոն ԱՄՆ դոլարի չափով՝ արվեստի գործերի, թանկարժեք իրերի, կայանված մեքենաների, նավակների և այլ տրանսպորտային միջոցների ծածկույթով։

  Ավելին իմացեք Հյուրընկալողների AirCover-ի մասին

  Հիմնական կանոններ

  Հյուրերի համար սահմանված հիմնական կանոնները ներկայացնում են պարտադիր կիրառման ենթակա ստանդարտների լրակազմ, որոնց պետք է հետևեն բոլոր հյուրերը։ Ըստ հիմնական կանոնների՝ հյուրերը պարտավոր են հարգանքով վերաբերվել տարածքին, հետևել տան կանոններին, խնդիրների առաջացման դեպքում անհապաղ հայտնել այդ մասին և տունը թողնել այնպիսի վիճակում, որը չի պահանջում մեծ ծավալի մաքրման աշխատանքներ։ Նախքան ամրագրում կատարելը յուրաքանչյուր հյուր պետք է համաձայնի այս կանոններին։

  Հաշվի անվտանգություն

  Airbnb-ն մի շարք միջոցառումներ է ձեռնարկում ձեր հաշվի պաշտպանության համար, օրինակ՝ պահանջում է լրացուցիչ իսկորոշում, երբ նոր հեռախոսից կամ համակարգչից մուտք գործելու փորձ է լինում, և փոփոխությունների դեպքում ձեզ ուղարկում է հաշվի մասին ծանուցումներ։ Քանի դեռ ամբողջ գործընթացի համար՝ շփումից մինչև ամրագրում և վճարում, օգտվում եք Airbnb-ից, դուք պաշտպանված եք Airbnb-ի կանոններով և պաշտպանության միջոցներով։

  Շուրջօրյա աջակցություն

  Airbnb-ի հաճախորդների աջակցման համաշխարհային թիմը գործում է 62 լեզվով և օգնում հետևյալ հարցերում՝

  • աջակցություն վերաամրագրման հարցում
  • գումարների վերադարձ
  • միջնորդություն

  Լրացուցիչ տեղեկություններ ստացեք մեր կանոնների և պաշտպանության միջոցների մասին

  Պաշտպանության այս միջոցներն ունենալով՝ կարող եք վստահորեն հյուրընկալել։ Airbnb-ի կողմից հյուրընկալողների և հյուրերի անվտանգությունն ապահովելու կարևոր եղանակների մասին լրացուցիչ մանրամասների համար աչքի անցկացրեք Հյուրընկալողների AirCover-ը։

  Հյուրընկալողների AirCover-ի Հյուրընկալողի պաշտպանությունը գույքային վնասից, Հյուրընկալողի պատասխանատվության ապահովագրությունը և Փորձառություն հյուրընկալողի պատասխանատվության ապահովագրությունը չեն ներառում Ճապոնիայում տարածքներ կամ փորձառություններ առաջարկող հյուրընկալողներին, որտեղ գործում են Ճապոնիայում հյուրընկալողի ապահովագրությունը և Ճապոնիայում Փորձառությունների պաշտպանության ապահովագրությունը, կամ այն հյուրընկալողներին, որոնք տարածքներ են առաջարկում Airbnb Travel LLC-ի միջոցով։ Այն հյուրընկալողների համար, որոնք տներ կամ փորձառություններ են առաջարկել մայրցամաքային Չինաստանում, գործում է Չինաստանում հյուրընկալողների պաշտպանության պլանը։ Նկատի ունեցեք, որ ծածկույթի բոլոր սահմանաչափերը ցուցադրվում են ԱՄՆ դոլարով։

  Հյուրընկալողի պատասխանատվության ապահովագրությունը և Փորձառություն հյուրընկալողի պատասխանատվության ապահովագրությունը երաշխավորված են կողմնակի ապահովագրական ընկերությունների կողմից։ Եթե հյուրընկալում եք Միացյալ Թագավորությունում, ապա Հյուրընկալողի պատասխանատվության ապահովագրության պոլիսը երաշխավորված է Zurich Insurance Company Ltd.-ի կողմից և Միացյալ Թագավորության հյուրընկալողների համար կազմակերպվում ու կնքվում է առանց լրացուցիչ ծախսերի՝ Airbnb UK Services Limited-ի կողմից, որը Ֆինանսական վերահսկողության վարչության (FCA) կողմից թույլատրված և կարգավորվող Aon UK Limited ընկերության նշանակված ներկայացուցիչն է։ Aon-ի FCA գրանցման համարը 310451 է։ Դա կարող եք ստուգել՝ այցելելով Ֆինանսական ծառայությունների ռեգիստր կամ 0800 111 6768 հեռախոսահամարով կապվելով FCA-ի հետ։ «Հյուրընկալողների AirCover» ծրագրի շրջանակներում Հյուրընկալողի պատասխանատվության և Փորձառություն հյուրընկալողի պատասխանատվության պոլիսները կարգավորվում են Ֆինանսական վերահսկողության վարչության կողմից։ Մնացած պրոդուկտներն ու ծառայությունները Airbnb UK Services Limited ընկերության կողմից տրամադրված կարգավորվող պրոդուկտներ չեն։ FPAFF405LC

  Հյուրընկալողի պաշտպանությունը գույքային վնասից ապահովագրություն չէ և կապված չէ Հյուրընկալողի պատասխանատվության ապահովագրության հետ։ «Հյուրընկալողի պաշտպանություն գույքային վնասից» ծրագիրը փոխհատուցում է հյուրերի կողմից տանը և իրերին հասցված որոշ վնասներ, եթե հյուրը չի փոխհատուցում այդ վնասները։ Վաշինգտոն նահանգում առաջարկվող տարածքների դեպքում «Հյուրընկալողի պաշտպանություն գույքային վնասից» ծրագրի շրջանակներում Airbnb-ի պայմանագրային պարտավորությունները ներառված են Airbnb-ի կողմից գնված ապահովագրական պոլիսում։ «Հյուրընկալողի պաշտպանություն գույքային վնասից» ծրագրի նկատմամբ գործում են դրույթներ, պայմաններ և բացառություններ։

  Այս հոդվածում պարունակվող տեղեկությունները կարող են փոխված լինել հրապարակումից հետո։

  Առանձնահատկություններ

  Airbnb
  4 փտվ, 2020 թ.
  Հոդվածն օգտակա՞ր էր։

  Միգուցե հավանեք նաև

  Միգուցե հավանեք նաև

  Ուսումնասիրեք ավելի շատ թեմաներ