Առաջարկները կցուցադրվեն որոնման հարցումը մուտքագրելուց հետո։ Առաջարկներին ծանոթանալու համար օգտագործեք վեր և վար սլաքները։ Ընտրելու համար սեղմեք Enter։ Եթե ընտրել եք բառակապակցություն, ապա որոնման կներկայացվի այդ բառակապակցությունը։ Եթե առաջարկը հղում է, դիտարկիչում կբացվի այդ էջը։
Իրավական պայմաններ

Գաղտնիությունն Airbnb-ում

Privacy Policy

Our Privacy Policy explains what personal information we collect, how we use personal information, how personal information is shared, and privacy rights.

Please review the supplemental privacy policies linked within the privacy policy documents, such as for certain Airbnb services, that may be applicable to you.

Supplemental Privacy Policy Documents

Առնչվող հոդվածներ

 • Հիմնական տեղեկություններ Airbnb-ի մասին

  Ինքնության հաստատում

  Ձեր անվտանգությունը կարևոր է մեզ համար։ Ծանոթացեք քայլերին, որոնք կատարում ենք ոչ միայն ձեր ինքնությունը ստուգելու, այլև այն անվտանգ պահելու…
 • Հյուրընկալող

  Ստեղծեք եզակի դանիական կոդ

  2023 թ․ հոկտեմբերի 31-ից Դանիայի հարկային մարմինները (Skat.dk) անջատել են նոր, եզակի կոդ ստեղծելու հնարավորությունը։ Այս ամսաթվից հետո հյուր…
 • Մեր պայմանների թարմացումների մասին

  Խնդրում ենք աչքի անցկացնել մեր պայմանների թարմացումների վերաբերյալ այս տեղեկությունները։
Օգնություն ստացեք ձեր ամրագրումների, հաշվի վերաբերյալ և այլ հարցերով։
Մուտք կամ գրանցում