Առաջարկները կցուցադրվեն որոնման հարցումը մուտքագրելուց հետո։ Առաջարկներին ծանոթանալու համար օգտագործեք վեր և վար սլաքները։ Ընտրելու համար սեղմեք Enter։ Եթե ընտրել եք բառակապակցություն, ապա որոնման կներկայացվի այդ բառակապակցությունը։ Եթե առաջարկը հղում է, դիտարկիչում կբացվի այդ էջը։
Ինչպես
Հյուրընկալող

Luxe վերջնավճարներ

Luxe Payout Schedule

As a Luxe Host, your payout schedule is as follows:

 • 1st Payout: The 1st Payout is released 72 hours after the reservation is confirmed*. It amounts to half of the total booking value minus Airbnb Luxe commission.

  If the reservation dates fall after the cancellation cut-off date, 100% of your payout (Total booking value minus Airbnb Luxe commission) is paid to you 72 hours after the reservation is confirmed.

  • 2nd Payout: The 2nd Payout is released 72 hours after your cancellation policy cut-off date. It amounts to half of the total booking value.

  Keep in mind that depending on your payout method, there may be additional processing time before your funds finally settle into your account. Read more about payment methods and processing times below.

  Alterations to a Reservation

  If any changes are made to a reservation, the payout schedule for those adjustments will vary depending on the timing of the alteration and your Cancellation policy.

  • If an alteration is made before your first payout is sent (which is less than 3 days after the booking was confirmed), your first and second payout amounts will be adjusted to reflect the new total booking value for the reservation. The payout schedule will follow the standard payout schedule described above.
  • If an alteration is made 3 or more days after the booking was confirmed, but before your cancellation policy window, the 2nd payout will be adjusted to reflect the alteration.
  • If an alteration is made after your cancellation policy window, any additional payout or adjustment for the change will be released 24 hours after the check-in date.
  • If an alteration is made after the check-in date, any additional payout or adjustment will be released and reflected in your Airbnb account 24 hours after approval of the alteration.

  Ինչպես սահմանել վերջնավճարի եղանակ

  1. Գնացեք Հաշիվ > Վճարումներ և վերջնավճարներ > Վերջնավճարներ
  2. Սեղմեք «Կարգավորել վերջնավճարները» (Ավելացրեք վերջնավճարի եղանակը, եթե արդեն ունեք առկա վերջնավճարի եղանակ)
  3. Ընտրեք ձեր վճարահաշվի ներկայացման երկիրը կամ տարածաշրջանը, որպեսզի իմանաք, թե վերջնավճարի ինչ եղանակներ են հասանելի։
  4. Ընտրեք վերջնավճարի եղանակի տեսակը, որն ուզում եք օգտագործել, հետո սեղմեք Շարունակել
  5. Ավելացրեք պահանջվող տեղեկությունները, հետո սեղմեք Հաջորդ

  Եթե սահմանել եք վերջնավճարի մեկից ավելի եղանակներ, կարող եք ընտրել կանխադրված եղանակ։

  Ինչպես ավելացնել վերջնավճարների բաշխման կանոններ

  Եթե ձեր հաշվում ունեք վերջնավճարի մի քանի եղանակ, կարելի է ըստ ամրագրվող տարածքի սահմանել վերջնավճարի բաշխման կանոններ՝ տարբեր հաշիվներին միջոցներ ուղարկելու համար։

  1. Ընտրեք Հաշիվ
  2. Ընտրեք Վճարումներ և վերջնավճարներ
  3. Ընտրեք Վերջնավճարներ ներդիրը
   1. Մուտքագրեք վերջնավճարի մի քանի եղանակ, որոնց կարգավիճակը «Սպասող» չէ։ Եթե չմուտքագրեք վերջնավճարի մեկից ավելի եղանակներ, բաշխման կանոններ ավելացնելու տարբերակները չեն ցուցադրվի
  4. Ընտրեք Ավելացնել վերջնավճարների բաշխման կանոն
  5. Բացվող ընտրացանկերից ընտրեք այն հայտարարությունը, որի համար ուզում եք բաշխման կանոն կիրառել, և այն վճարման եղանակը, որով ուզում եք բաշխել վերջնավճարներն այդ հայտարարության համար։
   1. Կարող եք տարածքի համար վճարումները տեղաբաշխել երկու հաշիվների միջև։ Երկրորդ բացվող ընտրացանկից ներքև ընտրեք Ավելացնել վերջնավճարների տեղաբաշխում և կտեսնեք վերջնավճարները երկու տարբեր հաշիվներում տեղաբաշխելու տարբերակը՝ յուրաքանչյուր հաշվի համար փոփոխելի տոկոսով։

  Նշում. տարանցիկ հարկերը կուղարկվեն միայն հիմնական վերջնավճարի եղանակին և չեն հետևի վերջնավճարի բաշխման կանոններին, որոնք սահմանված են ձեր հաշվում։

  Selecting a payout method

  You can choose from a variety of payout method types. For more information, please visit adding a payout method.

  Processing Times

  Additional processing times may impact when your funds become available, and these processing times may vary depending on the payout method you choose. For more information on average processing times, please refer to average processing times.

  Taxpayer Information

  If you received a request to submit your taxpayer information and haven't provided it yet, your payouts may have been or may be suspended, and withholding taxes will apply. To remove the suspension, please provide your taxpayer information.

  Once we receive your information and determine that withholding is not required, we'll stop withholding from your future payouts. However, any amounts that have already been withheld and remitted to the IRS cannot be returned to you by Airbnb.

  The total amount withheld will be included on any tax forms issued to you so that you may account for these withholdings on your income tax return. We encourage you to consult a tax advisor if you need assistance in accounting for any withholdings that have been remitted to the IRS on your behalf.

  To learn more regarding taxpayer information, visit why Airbnb is requesting your taxpayer information.

  Այս հոդվածն օգնե՞ց

  Առնչվող հոդվածներ

  Օգնություն ստացեք ձեր ամրագրումների, հաշվի վերաբերյալ և այլ հարցերով։
  Մուտք կամ գրանցում