Անցեք առաջ՝ առաջարկվող արդյունքներին ծանոթանալու համար

  Հարգելի պատճառների կիրառման քաղաքականությունը տարածվո՞ւմ է COVID-19-ի համավարակի ժամանակ կատարած իմ ամրագրման վրա

  Խորհուրդ. Հարգելի պատճառների կիրառման քաղաքականության ներքո չեղարկելու համար պետք է բավարարեք որոշակի պայմաններ, բայց միշտ կարող եք չեղարկել՝ համաձայն հյուրընկալողի չեղարկման կանոնների։ Մնալու տեղեր որոնելիս օգտագործեք Չեղարկման ճկունություն զտիչը, որով կկարողանաք ընտրել այնպիսի տուն, որը ձեզ համար լավագույնն է։

  Մեր պաշտոնական հոդվածում մանրամասնորեն բացատրվում է, թե Հարգելի պատճառների կիրառման քաղաքականությունն ինչպես է կիրառվում COVID-19-ի պատճառով չեղարկումների դեպքում։

  Ամփոփում, որը կօգնի որոշել, թե արդյոք ձեր ամրագրումը համապատասխանում է պահանջներին։

  Ձեր ամրագրումը համապատասխանում է պահանջներին, եթե բավարարում է հետևյալ բոլոր պայմանները.

  • ամրագրել եք 2020 թ. մարտի 14-ից ոչ ուշ,
   • ժամանման ամսաթիվն այսօրվանից սկսած 45 օրվա ընթացքում է,
   • և դեռ չեք չեղարկել
   • և չեք ժամանել,
   • և համավարակը թույլ չի տալիս ավարտել ամրագրումը։

  Եթե այս ամենը ճիշտ է, կարող եք ինքներդ չեղարկել, և ընթացքում կտեսնեք չեղարկման և գումարի վերադարձի տարբերակները։ Քաղաքականության համաձայն չեղարկելու համար հարկավոր է փաստաթղթերով հաստատել կամ վկայել, որ դուք չեք կարող իրականացնել ձեր ամրագրումը COVID-19-ի պատճառով։

  Նշում. եթե հիվանդ եք COVID-19-ով, կարող եք, անկախ ձեր ամրագրման մանրամասներից, չեղարկել քաղաքականության համաձայն՝ դիմելով մեր համայնքի աջակցման թիմին։ Ձեզանից կպահանջվի դա հաստատել փաստաթղթերով։

  Ձեր ամրագրումը չի համապատասխանում պահանջներին, եթե չեղարկում եք COVID-19-ի պատճառով, և ստորև նշվածներից որևէ մեկը ճիշտ է.

  • ամրագրվել է 2020 թ. մարտի 14-ից հետո, կամ
  • ժամանման օրն այսօրվանից ավելի քան 45 օր հետո է, կամ
  • այն արդեն չեղարկվել է, կամ
  • արդեն ժամանել եք։

  Եթե չեք համապատասխանում պահանջներին և չեղարկում եք, ձեզ վերադարձվող գումարի չափը կորոշվի հյուրընկալողի չեղարկման կանոններով, և մենք ցույց կտանք վերադարձվող գումարը նախքան չեղարկման հաստատումը։ Այս դեպքում հյուրընկալողի վերջնավճարները և հյուրերի գումարների վերադարձը կատարվում են ըստ հյուրընկալողի չեղարկման կանոնների, որոնց համաձայնել էիք ամրագրելիս։

  Նշում․ երբ ամրագրում է չեղարկվում, Airbnb-ն հյուրընկալողի չեղարկման կանոնների համաձայն վճարում է հյուրընկալողին՝ վճարման ենթակա ցանկացած վերջնավճար, և հյուրին՝ վերադարձման ենթակա ցանկացած գումար։ Այդ պատճառով այն ամրագրումները, որոնք չեղարկվել են նախքան ծածկույթի հայտարարումը կամ երկարաձգումը, չեն վերանայվի։

  Լրացուցիչ տարբերակներ, եթե ձեր ամրագրումը չի համապատասխանում պահանջներին

  Եթե ձեր ծրագրերը ճկուն են, կարող եք խնդրել հյուրընկալողին հետաձգել ամրագրումը։

  Կարող եք նաև դիմել հյուրընկալողին՝ գումարի լրացուցիչ վերադարձ պահանջելու համար, և, եթե նա համաձայնի, կարող է օգտվել Խնդիրների լուծման կենտրոնից՝ գումարն անվտանգ փոխանցելու համար։

  Ստացա՞ք ձեզ անհրաժեշտ օգնությունը։

  Առնչվող հոդվածներ