ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

Ինչպես է Airbnb-ն պաշտպանում տանտերերին

Մենք ձեռնարկել ենք համապարփակ միջոցներ ձեր, ձեր տան և հյուրերի ապահովության համար։

Մենք ձեռնարկել ենք համապարփակ միջոցներ ձեր, ձեր տան և հյուրերի ապահովության համար։

Հյուրընկալեք հիանալի հյուրերի

Երկկողմանի կարծիքների արդար համակարգ

Airbnb-ում վստահություն և հեղինակություն հիմնելու համար յուրաքանչյուր ամրագրման ավարտից հետո հյուրերն ու տանտերերը կարծիք են հայտնում միմյանց մասին: Նախքան հյուրին հյուրընկալելը, կարող եք ծանոթանալ նրա մասին այլ տանտերերի գրած կարծիքներին:

Հեշտ հաղորդակցություն հյուրի հետ

Եթե ցանկանում եք հարցեր տալ կամ սահմանել ակնկալիքները, կարող եք նախապես ծանոթանալ հյուրերի հետ` օգտագործելով մեր հաղորդագրությունների անվտանգ գործիքը:

Ամրագրելու պահանջները

Կարող եք պահանջել, որ ձեզ մոտ ամրագրում կատարելուց առաջ յուրաքանչյուր հյուր Airbnb-ին տրամադրի անձի հաստատում։ Հնարավորություն կունենաք նաև նախապես աչքի անցկացնել ամրագրումները կամ լրացուցիչ վերահսկել, թե ովքեր կարող են ամրագրել: Որպես ստուգման լրացուցիչ գործիք, Airbnb-ի յուրաքանչյուր ամրագրում գնահատվում է ըստ ռիսկայնության, և կասկածելի թվացող ցանկացած ամրագրում չեղարկվում է։

Ձեր տարածքը, ձեր կանոնները

Ակնկալիքներ սահմանելու համար կարող եք ավելացնել տան կանոններ, որոնց հյուրերը պետք է համաձայնեն նախքան ամրագրելը, օրինակ՝ արգելել կամ սահմանափակել ծխելը և միջոցառումներ կազմակերպելը։ Եթե հյուրը խախտի այս կանոններից որևէ մեկը ամրագրումից հետո, դուք կարող եք չեղարկել ամրագրումը:

Ինչպիսի՞ն են մեր վճարները՝ համեմատության մեջ։
Airbnb
Homeaway
Booking.com
Հյուրընկալման ծառայության վճար (մեկ ամրագրման համար)
3-5%
5%
15-20%
Հայտարարություն տեղադրելը միշտ անվճար է
Չկան կրեդիտ քարտի մշակման վճարներ
Ներառում է նյութական վնասի դեմ պաշտպանություն մեկ միլիոն դոլարով
Վերջին թարմացումը՝ 2018 թ. հունիսին
Ես հասկացել եմ, որ մարդիկ լավն են: Ես կարող եմ վստահել մարդկանց:
Ես հասկացել եմ, որ մարդիկ լավն են: Ես կարող եմ վստահել մարդկանց:

Միլաիդան հյուրընկալում է Պուերտո Ռիկոյում ՝ լրացուցիչ գումար վաստակելու համար:

Միլաիդան հյուրընկալում է Պուերտո Ռիկոյում ՝ լրացուցիչ գումար վաստակելու համար:

Իմացեք՝ ինչպես են նրանք հյուրընկալում
Ես հասկացել եմ, որ մարդիկ լավն են: Ես կարող եմ վստահել մարդկանց:
Ես հասկացել եմ, որ մարդիկ լավն են: Ես կարող եմ վստահել մարդկանց:

Միլաիդան հյուրընկալում է Պուերտո Ռիկոյում ՝ լրացուցիչ գումար վաստակելու համար:

Միլաիդան հյուրընկալում է Պուերտո Ռիկոյում ՝ լրացուցիչ գումար վաստակելու համար:

Իմացեք՝ ինչպես են նրանք հյուրընկալում

Հյուրընկալեք վստահությամբ

$ 1,000,000 սեփականության վնասի պաշտպանություն

Գույքի վնասման հազվագյուտ դեպքում Airbnb-ի «Երաշխիք տանտերերի համար» ծրագիրը յուրաքանչյուր ամրագրման համար ամեն անգամ ապահովում է մինչև 1 000 000 ԱՄՆ դոլարի գույքային վնասի անվճար պաշտպանություն: Հայցերը կարող են ներկայացվել ուղղակիորեն Խնդիրների լուծման կենտրոնի միջոցով:

Ապահովագրություն դժբախտ պատահարներից

Airbnb-ն ապահովում է անվճար Տանտիրոջ պաշտպանության ապահովագրություն, որը կազմում է մինչև 1.000,000 ԱՄՆ դոլար: Այս ապահովագրությունն այն անցանկալի իրադարձության համար է, երբ ինչ-որ մեկը հայցադիմում կամ հայց է հարուցում ձեր դեմ` մարմնական վնասվածքի կամ սեփականության վնասի համար, որը տեղի է ունենում Airbnb-ի սեփականությունում գտնվելու ընթացքում։

Լրիվ անվճար ծածկույթ
Ավտոմատ վերաբերում է յուրաքանչյուր ամրագրման
Հայցերը կարող են ներկայացվել ուղղակիորեն Airbnb-ի միջոցով

Մենք պատրաստ ենք օգնել ձեզ շուրջօրյա

Ինչ կարող է անել մեր թիմը ձեզ համար

Մեր համաշխարհային թիմը հասանելի է շուրջօրյա՝ աջակցելու ձեզ և ձեր հյուրերին հեռախոսով, էլ․ փոստով և օնլայն չատով:

Նոր ամրագրում կատարելու համար աջակցություն
Գումարի վերադարձ
Փոխհատուցումներ
«Երաշխիք տանտերերի համար» և ապահովագրության հայցեր
Միջնորդություն

2017 թվականին 49 միլիոն ուղևորություն է կատարվել Airbnb-ով։ 25000-ից միայն 1-ն է դիմել գույքի զգալի վնասի հայցով։

2017 թվականին 49 միլիոն ուղևորություն է կատարվել Airbnb-ով։ 25000-ից միայն 1-ն է դիմել գույքի զգալի վնասի հայցով։

Ձեր հարցերի պատասխանները

Ի՞նչ պահանջներ են ներկայացվում հյուրերին մինչև ամրագրումը:

Airbnb-ի յուրաքանչյուր օգտատիրոջից պահանջում ենք տրամադրել որոշակի տեղեկություն նախքան մեզ հետ ճանապարհորդելը։ Ամրագրման հայտն ուղարկելուց առաջ հյուրերը պետք է ամբողջությամբ լրացնեն այս տվյալները։ Այս տեղեկությունները օգնում են իմանալ, թե ում սպասել և ինչպես կապվել հյուրի հետ։

Հյուրերի համար Airbnb-ի պահանջները ներառում են՝ • Լրիվ անուն • Էլեկտրոնային հասցե • Հաստատված հեռախոսահամար • Ներածական հաղորդագրություն • Համաձայնություն տան կանոններին • Վճարային տեղեկություններ

Հյուրերից ակնկալվում է, բայց չի պահանջվում ունենալ պրոֆիլի լուսանկար։ Կարող եք նաև հյուրերից պահանջել անձը հաստատող փաստաթուղթ ներկայացնել ձեր տարածքն ամրագրելուց առաջ։

Ինչպե՞ս են գործում կարծիքները

Airbnb-ում առկա բոլոր կարծիքները գրված են մեր համայնքի տանտերերի և ճանապարհորդների կողմից, այնպես որ ցանկացած կարծիք հիմնված է տանտիրոջ հայտարարությունում հյուրի անցկացրած այցի վրա։ Կարծիք կարող եք գրել մեկնումից հետո 14 օրվա ընթացքում, և այն կարող եք խմբագրել ներկայացնելուց հետո 48 ժամվա ընթացքում, եթե ձեր հյուրն այդ ընթցքում չավարտի իր կարծիքը գրելը։ Կարծիքները հրապարակվում են, երբ երկուսդ էլ ավարտում եք ձեր կարծիքները կամ 14 օր անց։ Կարող եք ցանկացած պահի գտնել ձեր հյուրերի կարծիքները, իսկ երբ որևէ հյուր ամրագրի ձեր տարածքը, կարող եք ծանոթանալ նրա մասին նախորդ տանտերերի գրած կարծիքներին:

Ի՞նչ անեմ, եթե հյուրն իմ տարածքում որևէ բան է կոտրում

Եթե հյուրն ինչ-որ բան է կոտրում, հայցը կարող եք ներկայացնել մեր Խնդիրների լուծման կենտրոնում հյուրի մեկնման ամսաթվից հետո 14 օրվա ընթացքում կամ հաջորդ հյուրի ժամանումից առաջ, կախված նրանից, թե որն է ավելի վաղ տեղի ունենում: Եթե հյուրը համաձայնի ձեր պահանջած գումարի հետ, մենք կփոխանցենք ձեր վերջնավճարը 5-7 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե հյուրը մերժում է հայտը կամ չի արձագանքում 72 ժամվա ընթացքում, կարող եք ներգրավել Airbnb-ին: Եթե լրացուցիչ փաստաթղթեր պահանջնեք, դրանք տրամադրելու համար կունենաք 72 ժամ: Հայցերի մեծ մասը լուծում է ստանում մեկ շաբաթվա ընթացքում: Մենք կապահովենք արդարացի վերաբերմունք ձեր և ձեր հյուրի նկատմամբ, և եթե որոշենք, որ հյուրը ձեզ գումար է պարտք, ապա կուղարկենք այն առանձին վերջնավճարով:

Ի՞նչ անեմ, եթե ինչ-որ մեկին հյուրընկալելն անհանգստացնում է ինձ

Եթե հյուրը խախտում է ձեր կողմից սահմանված տան կանոններից մեկը կամ իր գործողությունները ստիպում են ձեզ զգուշանալ, ապա կարող եք մերժել նրա ամրագրման հայտը կամ չեղարկել ամրագրումը: Ամրագրումն ընդունելուց առաջ Կարող եք մերժել որոշ ամրագրման հայտեր, և դա բացասաբար չի ազդի որոնման արդյունքներում ձեր հայտարարության դիրքերի վրա։ Եթե մերժեք ամրագրման շատ հայտեր կամ դրանց մեծ մասը, ապա դա կարող է բացասաբար ազդել որոնման արդյունքներում ձեր հայտարարության դիրքերի վրա: Ամրագրումն ընդունելուց հետո Եթե արդեն ընդունել եք ամրագրումը, կարող եք այն չեղարկել: Չեղարկման համար կարող եք ենթարկվել տուգանքների, եթե հյուրը չի խախտել տան կանոնները:

Ո՞րն է տարբերությունը Airbnb-ի Երաշխիք տանտերերի համար ծրագրի և Տանտերերի պաշտպանության ապահովագրության միջև

The Host Guarantee is designed to protect you in rare instances of property damage to your own possessions, unit, or home by a guest staying in the space. Host Protection Insurance is designed to protect you in the event that someone else (for example, a guest) claims bodily injury or property damage. The Host Guarantee isn’t insurance and doesn’t replace your homeowner’s or renter’s insurance. Host Protection Insurance is insurance and is available to you regardless of your other insurance arrangements. It will only act as primary insurance coverage for incidents related to an Airbnb stay.

Learn more about our Host Guarantee

Learn more about Host Protection Insurance

Պատրա՞ստ եք հյուրեր ընդունել

Պատրա՞ստ եք հյուրեր ընդունել