Անցնել բովանդակությանը
Հրավիրեք ընկերներին միանալ Airbnb համայնքին
Նրանք, ովքեր նորեկ են AIrbnb-ում, կստանան մինչև $65 զեղչ՝ պայմաններին համապատասխանող ամրագրման համար։ Ծանոթանալ պայմաններին
Ընկերներ հրավիրելու համար մտեք համակարգ
Հաշիվ չունե՞ք: Գրանցվել
Ինչպես հրավիրել ընկերների
Հրավիրեք ընկերների, որոնք ծանոթ չեն Airbnb-ին
Դեռ Airbnb հաշիվ չունեցող անձանց հրավիրեք ձեր հղման միջոցով գրանցվելու։
Նրանք ստանում են զեղչ
Airbnb-ում ձեր հղումով գրանցվող ընկերները մինչև $50 զեղչ կստանա այցի համար, և $15՝ $50 կամ ավելի արժողությամբ Airbnb փորձառության համար։
Հիշեցրեք ձեր ընկերներին, որ ամրագրեն
Գրանցվելուն պես նրանք կկարողանան օգտագործել իրենց շահակտրոնը՝ պայմաններին համապատասխանող ամրագրման համար։
Հաճախ տրվող հարցեր
Աչքի անցկացրեք հաճախ տրվող հարցերի այս պատասխանները և ծանոթացեք ծրագրի մասին այլ տեղեկությունների՝ այցելելով Օգնության կենտրոն։
Որքա՞ն կստանա ընկերս, երբ հրավիրեմ նրան
Երբ ընկերը, որին հրավիրել եք Airbnb, գրանցվի և ուղևորություն ամրագրի, նրա վաստակած եկամտի չափը կախված կլինի ամրագրման գնից՝ հանած հարկերը և հյուրերի վճարները․

Ծախսեք $300, ստացեք $15
Ծախսեք $500, ստացեք $25
Ծախսեք $700, ստացեք $35
Ծախսեք $1 000 կամ ավելի, ստացեք $50

Բացի այդ, նա կստանա $15 զեղչ, երբ ամրագրեք $50 կամ ավելի արժողությամբ նրա առաջին փորձառությունը։
Ընկերս ինձ հրավիրեց Airbnb, բայց ես չստացա շահակտրոն։
Եթե ձեզ հրավիրել են, ապա պետք է Airbnb-ում գրանցվելու համար օգտագործեք ձեր ընկերոջ ուղարկած հղումը։ Ձեր շահակտրոնն ավտոմատ կօգտագործվի պահանջներին համապատասխանող ամրագրման ժամանակ։ Լրացուցիչ օգնություն ստանալու համար անցեք այս հղմամբ։
Ես հրավիրեցի ընկերոջս, բայց ճամփորդական բոնուս չստացա
Airbnb-ն 2020 թ. հոկտեմբերի 1-ից հետո հրավիրված օգտատերերի համար չի առաջարկում ճամփորդական բոնուս։ Այնուամենայնիվ, դուք կարող եք դառնալ Airbnb-ի գործընկեր և վաստակել ծառայությունների վճարի մի մասն ամեն անգամ, երբ ինչ-որ մեկն ամրագրի ձեր բովանդակության միջոցով։
Ուզո՞ւմ եք կիսվել ավելի լայն լսարանի հետԴարձեք Airbnb-ի գործընկեր
Հրավիրեք և վաստակեք առանց սահմանափակումների
Գործընկերները կարող են օգտվել գործիքներից, որոնք հեշտացնում են Airbnb-ն իրենց լսարանին ներկայացնելը։ Ամեն անգամ, երբ որևէ մեկը ձեր հղումների միջոցով ամրագրում կատարի Airbnb-ում, դուք կանխիկ գումարի տեսքով կվաստակեք ծառայությունների վճարի մի մասը։
Իմանալ ավելին