Հյուրերի հրավիրման ծրագիր
Հաճախ տրվող հարցեր
Աչքի անցկացրեք հաճախ տրվող հարցերի այս պատասխանները և ծանոթացեք ծրագրի մասին այլ տեղեկությունների՝ այցելելով Օգնության կենտրոն։
Հրավիրման ծրագիրը դեռ բա՞ց է
Հրավիրման ծրագիրն այլևս բաց չէ, և հնարավոր չէ ուղարկել նոր հրավերներ։

Եթե ձեզ շահակտրոն էր ուղարկվել նախքան ծրագրի փակումը, ապա կարող եք շահակտրոնն օգտագործել մինչև դրա գործողության ժամկետի ավարտը կատարված ցանկացած ամրագրման համար։

Ուղարկողի բոնուսներն ուժի մեջ կլինեն մինչև ժամկետի ավարտը։ Նախորդ հրավերների համար բոնուս կստանաք այցը բարեհաջող ավարտելու դեպքում, եթե շահակտրոնն օգտագործվել է մինչև ժամկետի ավարտը (բոնուսի գումարը հիմնված է այդ ժամանակ եղած առաջարկի վրա)։
Ես հրավիրեցի ընկերոջս, բայց ճամփորդական բոնուս չստացա
Airbnb-ն 2020 թ. հոկտեմբերի 1-ից հետո հրավիրված օգտատերերի համար չի առաջարկում ճամփորդական բոնուս։