Դեռ չե՞ք որոշել՝ ուր գնալ: Հիանալի է։
Դեռ չե՞ք որոշել՝ ուր գնալ: Հիանալի է։