A safer return to travel

Stay up to date with the latest tips for navigating travel during COVID-19 and beyond.

Stay up to date with the latest tips for navigating travel during COVID-19 and beyond.

Safety is a shared responsibility

We're asking the Airbnb community to commit to our updated COVID-19 health and safety practices.

We're asking the Airbnb community to commit to our updated COVID-19 health and safety practices.

Դիմակի կրում
Հյուրերն ու հյուրընկալողները պետք է դիմակ կրեն շփվելիս։
Սոցիալական հեռավորության պահպանում
Հյուրընկալողները և հյուրերը պետք է պահեն վեց ֆուտ (երկու մետր) կամ ավելի սոցիալական հեռավորություն, ինչպես խորհուրդ են տալիս համաշխարհային առողջապահական կազմակերպությունները։
Մանրազնին մաքրում
Ամբողջ աշխարհի հյուրընկալողները ստանձնում են փորձագետների հավանությանն արժանացած հնգափուլ մաքրման գործընթացին հետևելու պարտավորություն։

Elevated standards for every stay

Our expert-backed, five-step enhanced cleaning process goes beyond basic cleaning and is a vital step in helping to ensure the safety of our community.

Our expert-backed, five-step enhanced cleaning process goes beyond basic cleaning and is a vital step in helping to ensure the safety of our community.

Անձնական տարածք՝ ամբոխներից հեռու

Առանձին տներ։ Անշփում ժամանումներ։ Ընդարձակ և բացօթյա տարածքներ։ Շնչելու համար բավարար տարածք։ Հաջորդ ուղևորությունը պլանավորելիս գտեք ձեզ համար առավել կարևոր հարմարություններով տներ։

Առանձին տներ։ Անշփում ժամանումներ։ Ընդարձակ և բացօթյա տարածքներ։ Շնչելու համար բավարար տարածք։ Հաջորդ ուղևորությունը պլանավորելիս գտեք ձեզ համար առավել կարևոր հարմարություններով տներ։

Ձեր հարցերի պատասխանները

How do I know if a listing is following the new safety and cleaning guidelines?

As of November 20, 2020, all Hosts (except in China) were required to commit to COVID-19 safety and cleaning practices, or risk having their accounts subject to warnings, suspensions and, in some cases, removal from the Airbnb platform. You can always tell whether a Host has committed to the five-step enhanced cleaning process - just look for a sparkle icon and “Enhanced Clean” at the top of a Host’s listing page. Learn more about Airbnb Enhanced Clean.

All Hosts and guests must also adhere to some essential COVID-19 safety practices recommended by the World Health Organization and US Center for Disease Control during their stay. This includes wearing a mask and social distancing when interacting with anyone who is not part of your reservation, such as your Host. And, of course, we recommend to not host or travel if you’ve been exposed to or are exhibiting symptoms of COVID-19. Review our COVID-19 community health guidelines.

You can always reach out to a Host with specific questions about their health and safety practices in the Airbnb app.

How do I change or cancel an existing reservation?

If you need to change or cancel your reservation, visit the Trips section of Airbnb's website or app for more details about your current cancellation options. We have created this resource to help guests navigate cancellation processes and policies. Guests who can’t travel due to COVID-19 with reservations booked on or before March 14, 2020 may be eligible for cancellations without charges. Learn more about our extenuating circumstances policy.

What COVID-19 policies have been created for Airbnb Experiences?

Airbnb Experiences are reopened in countries where relevant government rules allow. Guests and Hosts are expected to uphold specific safety protocols for in-person experiences, including social-distancing, mask wearing, and staying home if you have been exposed to COVID-19 or are feeling ill. Learn more about our Experiences health and safety guidelines.

If you’d rather do the experience with only your group, you can consider a private booking. If you feel uncomfortable gathering in groups or if in-person experiences have not yet reopened in your market, check out our online experiences.

What kind of flexible booking options are available on Airbnb?

Cancellation policies are set by Hosts, and vary between flexible, moderate, and strict, depending on the listing. You can find details about the cancellation policy of each place to stay on the main page of each listing. We’ve added a new search filter to make it easier for you to find places with flexible cancellation policies. Learn more about the new filter.

Այլ ռեսուրսներ

Ճամփորդական սահմանափակումներ և նախազգուշացումներ ամբողջ աշխարհում

Չեղարկման կանոններ

Օգտակար նյութեր հյուրընկալողների համար