Ավելի անվտանգ վերադարձ ճանապարհորդություններին

Հետևեք COVID-19-ի ընթացքում և դրանից հետո ճանապարհորդներին տրվող ամենաթարմ խորհուրդներին։

Անվտանգությունն ընդհանուր պատասխանատվություն է

Airbnb համայնքին խնդրում ենք ստանձնել COVID-19-ի պայմաններում առողջության և անվտանգության թարմացված կանոնները պահպանելու պարտավորություն։

Դիմակի կրում

Հյուրերն ու հյուրընկալողները պետք է հետևեն տեղական օրենքներին և ուղեցույցներին, որոնք վերաբերում են շփվելիս դիմակներ կրելուն։

Սոցիալական հեռավորության պահպանում

Եթե դա պահանջվում է տեղական օրենքներով կամ ուղեցույցներով, հյուրընկալողներն ու հյուրերը պետք է համաձայնեն միմյանց միջև պահպանել 6 ֆուտ (2 մետր) հեռավորություն։

Մանրազնին մաքրում

Ամբողջ աշխարհի հյուրընկալողները ստանձնում են փորձագետների հավանությանն արժանացած հնգափուլ մաքրման գործընթացին հետևելու պարտավորություն։

Ավելի բարձր ստանդարտներ յուրաքանչյուր այցի համար

Մասնագետների խորհուրդների հիման վրա ստեղծված մանրազնին մաքրման հնգափուլ գործընթացն ավելին է, քան սովորական մաքրումը, և կարևոր քայլ է մեր համայնքի անվտանգությունն ապահովելու գործում։

Անձնական տարածք՝ ամբոխներից հեռու

Առանձին տներ։ Անշփում ժամանումներ։ Ընդարձակ և բացօթյա տարածքներ։ Շնչելու համար բավարար տարածք։ Գտեք ձեզ համար առավել կարևոր հարմարություններով տներ։

Ձեր հարցերի պատասխանները

Ինչպե՞ս իմանամ՝ արդյո՞ք տարածքում հետևում են անվտանգության և մաքրման նոր ցուցումներին

2020 թ․ նոյեմբերի 20-ից սկսած՝ բոլոր հյուրընկալողները (բացառությամբ Չինաստանում գտնվողների) պարտավոր են հետևել COVID-19-ին առնչվող անվտանգության և մաքրման գործընթացներին, այլապես նրանց հաշիվները կարող են զգուշացվել, ժամանակավորապես կասեցվել և, որոշ դեպքերում, հեռացվել Airbnb հարթակից։ Միշտ կարող եք իմանալ, թե արդյոք հյուրընկալողները ստանձնել են մանրազնին մաքրման հնգափուլ գործընթացին հետևելու պարտավորություն. պարզապես հյուրընկալողի հայտարարության էջի «Առողջություն և անվտանգություն» բաժնում փնտրեք «Ստանձնել է Airbnb-ի մանրազնին մաքրման գործընթացին հետևելու պարտավորություն»։ Իմացեք ավելին Airbnb-ի մանրազնին մաքրման մասին։

Եթե պահանջվում է տեղական օրենքներով կամ ուղեցույցներով, բոլոր հյուրընկալողներն ու հյուրերը պետք է համաձայնեն անձամբ շփվելիս կրել դիմակ կամ դեմքի պաշտպանիչ միջոց և միմյանց միջև պահպանել 6 ֆուտ (2 մետր) հեռավորություն։ Եվ, իհարկե, խորհուրդ ենք տալիս չհյուրընկալել և չճանապարհորդել, եթե շփվել եք COVID-19-ով վարակվածի հետ կամ ունեք ախտանիշներ։ Ուսումնասիրեք մեր Առողջության և անվտանգության վերաբերյալ պահանջները այցերի դեպքում։

Airbnb հավելվածի միջոցով միշտ կարող եք կապվել հյուրընկալողի հետ, եթե ունեք առողջության և անվտանգության վերաբերյալ կանոնների մասին հարցեր։

Ինչպե՞ս փոխեմ կամ չեղարկեմ որևէ առկա ամրագրում

Եթե անհրաժեշտ է փոփոխել կամ չեղարկել ձեր ամրագրումը, այցելեք Airbnb-ի կայքի կամ հավելվածի Ուղևորություններ բաժինը՝ չեղարկման ընթացիկ տարբերակների մասին ավելին իմանալու համար։ Մենք ստեղծել ենք այս ռեսուրսը, որպեսզի հյուրերին օգնենք կողմնորոշվել չեղարկման գործընթացներում և կանոններում։ 2020 թ. մարտի 14-ին կամ դրանից առաջ կատարված ամրագրումներ ունեցող հյուրերը, որոնք չեն կարող ճանապարհորդել COVID-19-ի պատճառով, կարող են չեղարկել առանց տույժի։ Իմանալ ավելին Հարգելի պատճառների կիրառման քաղաքականության մասին։

COVID-19-ին վերաբերող ի՞նչ կանոններ են ստեղծվել Airbnb փորձառությունների համար

Airbnb փորձառությունները վերաբացվում են այն երկրներում, որտեղ կա համապատասխան պետական մարմինների թույլտվություն։ Ֆիզիկական մասնակցությամբ փորձառությունների դեպքում հյուրերն ու հյուրընկալողները պետք է հետևեն անվտանգության որոշակի կանոնների, այդ թվում՝ պահպանեն սոցիալական հեռավորություն և դիմակ կրեն, եթե դա պահանջվում է տեղական օրենքներով կամ ուղեցույցներով։ Եվ, իհարկե, մնացեք տանը, եթե վարակվել եք COVID-19-ով կամ վատառողջ եք։ Իմացեք ավելին մեր Փորձառությունների համար նախատեսված առողջության և անվտանգության վերաբերյալ ցուցումների մասին։

Եթե նախընտրում եք փորձառությանը մասնակցել միայն ձեր խմբով, դիտարկեք մասնավոր ամրագրման տարբերակը։ Եթե խմբով հավաքվելն անընդունելի է ձեզ համար, կամ ձեր տարածաշրջանում դեռևս չեն վերաբացվել ֆիզիկական մասնակցությամբ փորձառությունները, ապա աչքի անցկացրեքառցանց փորձառությունները։

Ճկուն ամրագրման ինչպիսի՞ տարբերակներ կան Airbnb-ում

Չեղարկման կանոնները սահմանվում են հյուրընկալողների կողմից և լինում են ճկուն, չափավոր կամ խիստ՝ կախված տարածքից։ Չեղարկման կանոնների մանրամասները կարող եք գտնել յուրաքանչյուր հայտարարության գլխավոր էջում։ Մենք ավելացրել ենք որոնման նոր զտիչ, որպեսզի հեշտությամբ գտնեք չեղարկման ճկուն կանոններով տարածքները։ Ավելին իմանալ նոր զտիչի մասին։

Այլ ռեսուրսներ

Հարգելի պատճառների կիրառման քաղաքականություն

Չեղարկման կանոններ

Օգտակար նյութեր հյուրընկալողների համար