Անցնել բովանդակությանը
  Անցեք առաջ՝ առաջարկվող արդյունքներին ծանոթանալու համար
  COVID-19-ին առնչվող նորություններ
  Չեղարկման և գումարի վերադարձի տարբերակները տեսնելու համար ընտրեք որևէ ամրագրում «Ուղևորություններ» էջից։ Հարգելի պատճառների կիրառման քաղաքականությունը գործում է միայն որոշակի ամրագրումների դեպքում։ Մենք նորություններ ենք տրամադրում յուրաքանչյուր ամսվա 1-ին և 15-ին։

  Պայմաններ և կանոններ

  Այս պայմանները, կանոններն ու ստանդարտները կիրառվում են Airbnb հարթակ մուտք գործելու և դրանից օգտվելու դեպքում՝ ի հավելումն մեր Ծառայությունների մատուցման պայմանների և Վճարումների վերաբերյալ ծառայությունների մատուցման պայմանների:

  Այլ իրավական ռեսուրսներ