Առաջարկները կցուցադրվեն որոնման հարցումը մուտքագրելուց հետո։ Առաջարկներին ծանոթանալու համար օգտագործեք վեր և վար սլաքները։ Ընտրելու համար սեղմեք Enter։ Եթե ընտրել եք բառակապակցություն, ապա որոնման կներկայացվի այդ բառակապակցությունը։ Եթե առաջարկը հղում է, դիտարկիչում կբացվի այդ էջը։
Համայնքի քաղաքականությունը

Airbnb-ի Բովանդակության քաղաքականություն

Airbnb-ում բովանդակություն հրապարակելով՝ դուք ընդունում եք այս քաղաքականությունը։ Մենք մեզ իրավունք ենք վերապահում սեփական հայեցողությամբ հեռացնելու ցանկացած բովանդակություն (ամբողջությամբ կամ մասամբ), որը խախտում է այս քաղաքականությունը, մեր Ծառայությունների մատուցման պայմանները, Համայնքի ստանդարտները, Կարծիքների քաղաքականությունը, կամ՝ ցանկացած այլ պատճառով։

Կրկնվող կամ կոպիտ խախտումների դեպքում կարող ենք ժամանակավոր կամ ընդմիշտ կասեցնել խնդրո առարկա հաշիվը (հաշիվները)։

Այս քաղաքականությունն առերևույթ խախտող բովանդակության մասին հաղորդել կարող եք ուղղակիորեն կամ դիմելով մեզ։

Airbnb-ում չի թույլատրվում հետևյալ բովանդակությունը՝

 • բովանդակություն, որը ստեղծվել է բացառապես գովազդի նպատակով, կամ այլ առևտրային բովանդակություն, այդ թվում՝ ընկերությունների պատկերանշաններ, հղումներ կամ ընկերությունների անվանումներ
 • սպամ, անցանկալի շփում կամ բովանդակություն, որը բազմիցս ուղարկվում է անհանգստացնող եղանակով
 • բովանդակություն, որը պաշտպանում կամ գովազդում է անօրինական կամ վնասակար գործունեություն կամ կրում է ակնհայտ սեռական, բռնի, անպարկեշտ, սպառնալից կամ անհանգստացնող բնույթ
 • խտրական բովանդակություն (լրացուցիչ տեղեկությունների համար ուսումնասիրեք մեր Խտրականության դեմ քաղաքականությունը)
 • որպես այլ անձ, հաշիվ կամ սուբյեկտ, այդ թվում՝ Airbnb-ի ներկայացուցիչ, ձևանալու փորձեր
 • բովանդակություն, որն անօրինական է կամ խախտում է այլ անձի կամ սուբյեկտի իրավունքները՝ ներառյալ մտավոր սեփականության և անձնական կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքները
 • բովանդակություն, որը պարունակում է այլ մարդու մասին անձնական կամ գաղտնի տեղեկություններ՝ ներառյալ բովանդակություն, որը բավարար է տարածքի գտնվելու վայրի որոշման համար

Լրացուցիչ տեղեկություններ Airbnb-ի՝ բովանդակության նկատմամբ կիրառվող քաղաքականության և կորոնավիրուսի մասին։

Քաղաքականության խախտումներ

Քաղաքականության հետևյալ խախտումները վերաբերում են որոշակի տիպի բովանդակությանը․

Հայտարարությունների վերնագրեր

 • Հայտարարությունների վերնագրեր, որոնք պարունակում են առաջարկի տեսակին, ոճին կամ փորձառությանը չվերաբերող տեղեկություններ
 • Հայտարարությունների վերնագրեր, որոնք պարունակում են նշաններ կամ զմայլիկներ

Հայտարարության կամ պրոֆիլի էջեր

 • Հայտարարություններ և պրոֆիլներ, որոնք տրամադրում են խարդախ, կեղծ, ապակողմնորոշող կամ խաբուսիկ տեղեկություններ

Airbnb համայնքի կենտրոն

 • Բովանդակություն, որը շեղված է թեմայից, հարց չի ձևակերպում կամ չի տրամադրում գիտելիքներ՝ ի պատասխան ավելի մեծ քննարկման շրջանակներում տրված հարցի
 • Թրոլինգ կամ համայնքի անդամների հաճախակի թիրախավորում

Կարծիքներ

 • Կարծիքներ, որոնք կողմնակալ են կամ ունեն շորթման կամ շահագրգռման, շահերի բախման կամ ուղղակի մրցակցության նշաններ
 • Կարծիքները, որոնք պարունակում են հյուրընկալողին կամ հյուրին, տարածքին կամ փորձառությանը չվերաբերող տեղեկատվություն, կարող են հեռացվել։ Հիմնականում անհամապատասխան տեղեկություններ պարունակող կարծիքները նույնպես ենթակա են հեռացման, բայց միայն այն դեպքում, երբ համապատասխան համարվող տեղեկություններն ըստ էության չեն նպաստում համայնքի այլ անդամների՝ ամրագրման վերաբերյալ որոշումների կայացմանը։

Իմացեք ավելին Airbnb-ի Կարծիքների քաղաքականության և այն մասին, թե ինչպես է Airbnb-ն որպես միջնորդ կարգավորում կարծիքների վերաբերյալ վեճերը։

Անհատականացված URL-ներ

Այս հոդվածն օգնե՞ց
Օգնություն ստացեք ձեր ամրագրումների, հաշվի վերաբերյալ և այլ հարցերով։
Մուտք կամ գրանցում