Անցնել բովանդակությանը
Անցեք առաջ՝ առաջարկվող արդյունքներին ծանոթանալու համար

  COVID-19-ի պատճառով չեղարկման տարբերակներ

  Եթե COVID-19-ն ազդում է ձեր ճամփորդական ծրագրերի վրա (հուսով ենք՝ ոչ), և դուք ուզում եք պարզել, թե չեղարկման և գումարի վերադարձման ինչ տարբերակներ կան, բացեք Չեղարկել ամրագրումը և ընտրեք Իմ ճամփորդական ծրագրերը փոխվել են COVID-19-ի համավարակի պատճառով։

  Նախ՝ դուք միշտ կունենաք հետևյալ տարբերակները.

  • Գումարի վերադարձ՝ ըստ հյուրընկալողի չեղարկման կանոնների
  • Ամբողջ գումարի վերադարձ՝ ուսումնասիրման համար պաշտոնական փաստաթղթեր ներկայացնելուց հետո

  Եվ, ամրագրման և ժամանման ամսաթվերից կախված, հնարավոր են նաև այս տարբերակները.

  • Ճամփորդական բոնուս հարգելի պատճառի դեպքում
  • Հյուրընկալողին խնդրել վերադարձնել ամբողջ գումարը

  Եթե, այնուամենայնիվ, ուզում եք չեղարկել, շարունակեք չեղարկման գործընթացը, և մենք ձեզ կասենք, թե ինչ պետք է անեք դուք կամ հյուրընկալողը։

  Կարևոր տեղեկություններ

  Եթե հիվանդ եք COVID-19-ով, դա միշտ ծածկվում է մեր ստանդարտ Հարգելի պատճառների կիրառման քաղաքականությամբ։ Պարզապես, չեղարկելու ժամանակ ընտրեք Ես ունեմ հարգելի պատճառ։

  Եթե ձեր ամրագրումը չի համապատասխանում ամբողջ գումարի վերադարձման պահանջներին, միշտ կարող եք հաղորդագրություն ուղարկել հյուրընկալողին՝ պարզելու, թե արդյոք նա պատրաստ է Խնդիրների լուծման կենտրոնի միջոցով լրացուցիչ գումար վերադարձնելու ձեզ։

  Ստացա՞ք ձեզ անհրաժեշտ օգնությունը։

  Առնչվող հոդվածներ