Առաջարկները կցուցադրվեն որոնման հարցումը մուտքագրելուց հետո։ Առաջարկներին ծանոթանալու համար օգտագործեք վեր և վար սլաքները։ Ընտրելու համար սեղմեք Enter։ Եթե ընտրել եք բառակապակցություն, ապա որոնման կներկայացվի այդ բառակապակցությունը։ Եթե առաջարկը հղում է, դիտարկիչում կբացվի այդ էջը։
Համայնքի քաղաքականությունը

Երեկույթների և միջոցառումների քաղաքականություն

Նշում․ 2020 թ. օգոստոսի 20-ին Airbnb-ն հայտարարեց ամբողջ աշխարհով մեկ Airbnb տարածքներում բոլոր երեկույթներն ու միջոցառումներն արգելելու և դրանց մասնակիցների առավելագույն թույլատրելի քանակը 16 անձով սահմանափակելու մասին՝ համաձայն մեր համայնքի կանոնների։ Երեկույթների արգելքը վերաբերում է Airbnb-ում հետագա բոլոր ամրագրումներին և ուժի մեջ կմնա անորոշ ժամանակով՝ մինչև հետագա ծանուցումը։

Մեր համայնքի ստանդարտները Airbnb համայնքի անդամներին արգելում են խանգարել հարևանների անդորրը։ Հյուրընկալողներն ու հյուրերն այս ստանդարտին համապատասխանելու համար պետք է հստակորեն հետևեն տարածքներում հավաքույթների անցկացման կանոններին։ Թեև կարծում ենք, որ հյուրերի մեծ մասը հարգում է սահմանված կարգը, մենք ստեղծել ենք Երեկույթների և միջոցառումների քաղաքականություն, որտեղ տրված են հստակ ցուցումներ, թե ինչ է ակնկալվում յուրաքանչյուրից։ Մինչև հետագա ծանուցումը, քաղաքականությունն արգելում է՝

  • 16 հոգուց ավելի մասնակից ունեցող հավաքույթներ
  • հասարակական կարգը խանգարող երեկույթներ և միջոցառումներ

Հասարակական կարգը խանգարող երեկույթ կազմակերպած կամ 16 հոգուց ավելի մասնակից ունեցող հավաքույթների անցկացման վերաբերյալ մեր կանոնները խախտած հյուրերի հաշիվները ենթակա են կասեցման կամ Airbnb հարթակից հեռացման։ Որոշ դեպքերում հնարավոր է, որ հեռացվեն հյուրերի՝ այդպիսի երեկույթներից հետո թողած կարծիքները։ Մենք կարող ենք նաև հեռացնել հայտարարությունները, եթե պարզենք, որ հյուրընկալողը թույլատրել է այս քաղաքականությունը խախտող երեկույթ անցկացնել։ Եթե տարածքի վերաբերյալ ստանանք հասարակական կարգը խանգարելու մասին հաղորդումներ, կարող ենք հյուրընկալողից պահանջել թարմացնել իր կանոնները կամ կասեցնել հայտարարությունը։

Բացի երեկույթների վերաբերյալ մեր կանոնների ամրապնդումից, նաև աշխատում ենք ռիսկերի հայտնաբերման տեխնոլոգիաների վրա, որոնք օգնում են հասարակական կարգը խանգարող երեկույթների կանխարգելմանը։

Մեծ հավաքույթներ

Մինչև հետագա ծանուցումը, 16 հոգուց ավելի մասնակից (այդ թվում՝ գիշերող հյուրեր և այցելուներ) ունեցող հավաքույթներ չեն թույլատրվում՝ անկախ հյուրընկալողի թույլտվության առկայությունից։

Երեկույթներ և միջոցառումներ

Մինչև հետագա ծանուցումը, հասարակական կարգը խանգարող երեկույթներն ու միջոցառումներն արգելված են՝ անկախ դրանց մեծությունից։ Այն հյուրերի հաշիվները, որոնք նմանատիպ միջոցառումներ կանցկացնեն, կարող են հեռացվել հարթակից, իսկ այն հյուրընկալողները, որոնք կխախտեն այս կանոնը և հյուրերին թույլ կտան երեկույթ կազմակերպել, կարող են ենթարկվել պատասխանատվության՝ ընդհուպ մինչև իրենց հայտարարության հեռացում։

Խանգարելու մասին հաղորդում

Երբ Airbnb-ում հրապարակված տարածքը որևէ անհանգստություն է պատճառում հարևանությանը՝ լինի դա ավելորդ աղմուկ, աղմկոտ երեկույթ, 16-ից ավելի մասնակից ունեցող հավաքույթ կամ վտանգավոր վարք, տեղական համայնքի անդամները կարող են հաղորդել այդ մասին՝ մուտք գործելով Աջակցություն հարևաններին, որտեղ նաև հղում կա դեպի արագ արձագանքման տեղական ծառայություններ։ Նրանք նաև կկարողանան զանգահարել «Աջակցություն հարևաններին» ծառայության թիմի հեռախոսահամարով և հայտնել ընթացիկ երեկույթի մասին։ Երբ որևէ խնդրի մասին հաղորդում լինի, Airbnb-ն կուղարկի հաստատման էլեկտրոնային նամակ՝ բացատրելով հետագա քայլերը։

Միջամտություն չարտոնված երեկույթի հարցում

Չարտոնված տնային երեկույթների քանակի կրճատումը վաղուց առաջնահերթ է Airbnb-ում։ Մենք գործողություններ ենք ձեռնարկում՝ անվտանգ և պատասխանատու ուղևորություններին աջակցելու համար։ Ամբողջ աշխարհում երեկույթների արգելքի շրջանակներում հնարավոր է, որ արգելափակենք որոշ ամրագրումներ, որոնք, մեր կարծիքով, չարտոնված երեկույթների կազմակերպման մեծ ռիսկ են պարունակում։

Ցուցումներ հայտարարության բովանդակության վերաբերյալ

Այս քաղաքականության համաձայն՝ հյուրընկալողները չպետք է իրենց տանը պայմաններ ստեղծեն հասարակական կարգը խանգարող երեկույթների կամ միջոցառումների համար՝ տարածքը գովազդելով որպես երեկույթների կամ միջոցառումների անցկացման համար հարմար։ Նմանապես, հյուրընկալողները չպետք է գովազդեն իրենց տարածքը 16 հոգուց ավելի մեծ խմբերով հավաքույթների համար։

Այս կանոնները հայտարարության վերնագրի, նկարագրության, տան կանոնների, լուսանկարների և այլ պատճառներով խախտող հայտարարությունները կարող են կասեցվել մինչև խախտող բովանդակության հեռացումը։ Երբ ստանում ենք այս կանոնը խախտող սեփականության վերաբերյալ բողոքներ, նաև կարող ենք հայտարարությունը կասեցնել մինչև 30 օրով և հյուրընկալողին խնդրել թարմացնել իր հայտարարությունը՝ ներառելով երեկույթներն ու միջոցառումներն արգելող հստակ կանոն։

Այն հազվագյուտ դեպքերում, երբ պարզվում է, որ տարածքը նախատեսված է բացառապես երեկույթների կամ միջոցառումների կազմակերպման համար (օրինակ՝ երեկույթների կամ միջոցառումների անցկացման վայրեր), կամ եթե այն լուրջ անհանգստություն է պատճառել հարևաններին, այդ հայտարարությունը կարող է ընդմիշտ հեռացվել Airbnb-ից։

Կանոններ, որոնք կիրառելի են սեփականության տարբեր տեսակների նկատմամբ

Հյուրընկալության ավանդական վայրեր

Հյուրընկալության ավանդական վայրերում (օրինակ՝ բուտիկ-հյուրանոցներում) հյուրընկալողները կարող են ինքնուրույն որոշել միջոցառումների կազմակերպման և անցկացման կանոնները։ Հյուրընկալության ավանդական վայրերում հյուրընկալողները կարող են սեփական հայեցողությամբ թույլատրել համապատասխան միջոցառումներ։ Եթե ստանանք բողոքներ այս տարածքների և միջոցառումների վերաբերյալ, կամ եթե միջոցառումների տեսակը պատշաճ չլինի, անհրաժեշտության դեպքում կկապվենք սեփականատերերի հետ։

Այս հոդվածն օգնե՞ց

Առնչվող հոդվածներ

Օգնություն ստացեք ձեր ամրագրումների, հաշվի վերաբերյալ և այլ հարցերով։
Մուտք կամ գրանցում