Airbnb-ն իրական է դառնում մեր բազմազան գլոբալ համայնքի շնորհիվ

Մեր գերագույն նպատակն է ստեղծել անկանխակալ հարթակ բոլոր տանտերերի ու հյուրերի համար, և մենք շարունակաբար աշխատում ենք այն բարելավելու ուղղությամբ: 
Հասկանալ համոզմունքները և ամենուր ինչպես տանը զգացողությունը

Խտրականության դեմ պայքարի մեր եղանակներից մեկը կարծրատիպերի մասին ուսուցումն է: Մենք ցանկանում ենք օգնել մեր անդամներին հասկանալ, թե ինչ է խտրականությունը, և որոնք են այդպիսի մոտեցման պատճառները, որի համար ստեղծել ենք այս գործիքակազմը: Դրանով հնարավոր է բացահայտել այն համոզմունքներն ու գործոնները, որոնք ազդում են մարդկանց որոշումների վրա՝ անգամ առանց նրանց գիտակցելու:

Գործել միասին

Airbnb Citizen-ը օգնում է առաջընթացին՝ աշխատելով մեր գլոբալ համայնքի հետ միասին: Այստեղ տրամադրում ենք գործիքներ սովորելու և կրթելու համար, կիսվում ենք առաջնորդ մտածողների գաղափարներով, համակեցության մասին նորություններով և համատեղ գործելակերպերով:

Օգնում ենք տանտերերին ստեղծել տան զգացողություն

Փոխըմբռնումը կարևոր է, որպեսզի Airbnb-ում փորձառություններն ու հյուրընկալումները լինեն ավելի գրավիչ ու անկանխակալ: Մեր ծավալուն Օգնության կենտրոնը ունի շատ հարցերի պատասխաններ, որոնք վերցված են իրական աշխարհից և վերաբերում են խտրականության դեմ մեր քաղաքականությանը:

Մենք ուզում ենք լսել ձեր կարծիքը

Մեզ ոգեշնչում է Airbnb համայնքի կենտրոնում տիրող աշխուժությունը, որտեղ տանտերերը փոխանակվում են իրենց պատմություններով ու մտքերով, որոնք էլ հիացնում են մեզ ու մոտիվացնում ավելի լավ հարթակ ստեղծելու համար: Կիսվեք մարդկանց հետ ունեցած ձեր շփումներով և ծավալեք քննարկում: